Portret van Mieke PosthumusOrganiseren van het leren

Sinds 1987 is Mieke Posthumus werkzaam op het gebied van het bedrijfsonderwijs, na afronding van twee “onderwijsstudies”, te weten Pedagogische Academie en Onderwijskunde. In de eerste 10 jaar van haar werkzame bestaan heeft ze in verschillende functies ervaring opgedaan met name op operationeel niveau. Vervolgens heeft zij vanuit diverse managementposities de leerfunctie bij bedrijven en organisaties ontwikkeld.

Vanaf 2007 werkt Mieke Posthumus vanuit haar eigen praktijk onder het motto: organiseren van het leren. Haar onderwijskundige achtergrond en jarenlange ervaring zet zij in ten behoeve van conceptontwikkeling voor bedrijven en organisaties richting een “lerende organisatie”: het ontwerpen en implementeren van zgn. leerhuizen en het ontwikkelen en (laten) faciliteren van diverse soorten leertoepassingen. Op deze website vertelt zij hierover.

Hoe kijk jij naar leren in organisaties?

Ik werk vanuit de gedachte dat leren in bedrijven en organisaties meer is dan opleiden en trainen van individuele medewerkers. Uiteraard is dit belangrijk. De roep van politiek en bedrijfsleven om te blijven investeren in mensen is niet meer weg te denken. Opleiden en trainen wordt ingezet om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, maar ook om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen en het personeelsbestand flexibel, slagvaardig en juist toegerust te maken. Het is de kunst dit snel, efficiënt én effectief te organiseren.

Maar individueel bekwame medewerkers zijn niet per definitie ook collectief bekwaam. Een organisatie is collectief bekwaam als er een goed leervermogen ontwikkeld is om met elkaar de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Dit vraagt geen opleiden of trainen in de zin van kennisoverdracht (kennis-consumptie), maar het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis (kennis-productie). Door kennis te delen en (opnieuw) te verbinden dragen de deelnemers bij aan oplossingen voor allerhande werkgerelateerde vraagstukken. Het organiseren van dit “organisatie-leren” is dus de andere kant van het verhaal. Dit sluit erg aan bij de gedachten over “sociale innovatie”. Ik probeer hier vanuit het leerperspectief een bijdrage aan te leveren.


artikel over organisatie-leren


Werk je alleen?

Het voorstel voor het ontwerp van een leerhuis of leertoepassing maak ik zelf op basis van vooronderzoek, het bouwen van de leerhuizen in samenwerking met een team uit de betreffende organisatie en voor de uitvoering van de leertoepassingen kan ik putten uit een breed scala van uiterst ervaren professionals die hun sporen verdiend hebben op één of meerdere terreinen van “Organiseren van het leren”. En ik werk regelmatig in netwerkverband samen met diverse partijen op het gebied van leren in organisaties.

netwerk van Mieke Posthumus

neem contact op met Mieke Posthumus