foto logo

Beste bezoeker,

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen.

In een zogenaamd witboek deel ik graag mijn ervaring op het gebied van het organiseren van corporate leren met jou.
Een witboek is een document dat gericht is aan collega’s in een bepaald vakgebied.

In het Witboek ‘Organiseren van corporate leren’ staan niet alleen mijn ervaringen en tips beschreven;
in een podcast komen ook collega-leerprofessionals aan het woord.

Ik hoop dat je met het Witboek en de podcast je voordeel kunt doen in je eigen werk!


Mieke Posthumus

mposthumus@organiserenvanhetleren.nl

06 123 89 89 2

Witboek organiseren van corporate leren