vlakje

 

 

vlakjeVoorbeelden van organisatie-leren

Leerproductie Implementeren Duurzaamheid

Bij een grote organisatie was de vraag:


Gevolgde stappen:


Inleertraject functie Kennismanager

Een groep specialisten bij een overheidsorganisatie kreeg er een nieuwe rol bij, de rol van kennismanager. Er was geen kant en klare blauwdruk beschikbaar waarin vermeld staat hoe de functie en de daarbij behorende competenties er in de (nabije) toekomst uit moest komen te zien. Een opleiding, cursus of training – waar iemand komt vertellen “hoe het moet”- was dan ook geen geëigend instrument in deze. Gekozen werd voor een zgn. “inleertraject”, onder het motto “breng oplossingen  en mensen komen met problemen, breng vraagstukken en mensen komen met oplossingen”.

In een inleertraject worden medewerkers in de gelegenheid gesteld hun rol en verantwoordelijkheden in de nieuwe situatie te verkennen, te ervaren, en er in mee te denken. Problemen en vraagstukken die ze daarbij tegenkomen zijn onderwerp van gesprek. Met elkaar (inclusief het management) komt met zo tot oplossingen die draagvlak hebben en in de praktijk werken. Rollen en verantwoordelijkheden gaan leven, de implementatie verloopt succesvol (immers, succesvolle implementatie start bij het creëren van eigenaarschap over de procesaanpak). Geboden opleidingen en trainingen om daar waar nodig de individuele vaardigheden aan te scherpen bieden vervolgens maximaal rendement.

Communicerend leren bij een zorgorganisatie

Voor een zorgorganisatie met een groot aantal zorginstellingen, diende de resultaten van een kwaliteitsonderzoek geïmplementeerd te worden.


De volgende activiteiten werden gerealiseerd: